2021-04-22

Alan Strunga – New member of our team

It is our pleasure to welcome Alan Strunga in our laboratory. He joined our team as a PhD student after sucessfully finished the studies in field of chemistry. His disertation theses will deal with membrane distillation.  The thesis is supervised by dr. Tereza Kůdelová. He will also participate on the project in cooperation with Faculty of chemistry on the same topic.
2021-01-18

Heatlab’s heat exchanger in the car

The end of year 2020 was a milestone for Heatlab polymeric hollow fiber team. The very first automotive radiator from polymeric hollow fiber was tested in the car. Heatlab researchers made an automotive radiator from 12 000 polyamid tubes. This radiator can withstand in long term temperatures up to 130°C. The radiator was installed into the car and then followed a test ride in the
2020-11-18

Kryštof Mráz – New member of our team

It is our pleasure to welcome Kryštof Mráz in our laboratory. He joined our team as a PhD student. His topic of the thesis is 'New generation of cooling nozzle: variable geometry of nozzle orifice'. The thesis is supervised by dr. Jan Boháček. He will also continue on a numerical simulation of  heat transfer in porous oxide layer.  Kryštof has successfully completed his master's degree
2020-07-16

For students [CZ] – Diplomové práce pro rok 2020/2021

Citlivostní analýza faktorů ovlivňujících sekundární chlazení kontinuálního lití Školitel: Petr Kotrbáček Ochlazování horkých povrchů vodními nebo vodovzdušnými tryskami je proces, který je v technické praxi velice často používán (například při plynulém odlévání ocelí). Do matematických modelů sledovaných procesů je třeba používat realistické okrajové podmínky, jejichž získání je velmi často obtížné a závislé na mnoha parametrech. Objasnění a zobecnění vlivu nejdůležitějších parametrů ostřiku na intenzitu přenosu
2020-07-16

For students [CZ] – Bakalářské práce pro rok 2020/2021

Statistické zpracování naměřených dat polymerních chladičů pro LED čipy Školitel: Jan Komínek Student zpracuje pomocí statistických přístupů sady experimentálně naměřených dat, které popisují teplotní chování polymerních chladičů různých geometrií při různých podmínkách. Jedná se o nově vyvíjené chladiče LED čipů pro automobilovou osvětlovací techniku. Cílem práce bude zjistit statisticky významné parametry, které mají vliv na chladící funkci chladiče. Vývoj matematického modelu pro predikci součinitele přestupu
2020-06-23

State exams and disertation theses defence

Two state exams and one final defence of PhD thesis were taken on 4th April in Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory. His thesis came to defend Martin Zachar. Tereza Kroulíková and Ondřej Resl came to pass the state doctoral exam. Martin Zachar focused on ‘Use of Thermally Conductive Non-metallic Materials for Cooling Systems in Automotive Lighting Technology’. The thesis deals with the use of
2020-02-03

Open Doors

Please accept our invitation to the Doors Open Day in Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory. It will be held on February 12 2020. Whom do we seek? Students who are interested in doing scientific research. Graduates of technical disciplines who are interested in creating a topic for doctoral studies and working with us on new projects. Research fields where we keep the world level:

2020-01-23

Dr. Ondřej Krištof

The final defense of PhD thesis was taken on 23rd January in Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory. Ondřej Krištof came to defend his thesis. Ondřej Krištof focused on ‘Development of a Fluid Curtain for Gaseous Exhalations Absorption’. The thesis was supervised by professor Tomáš Svěrák. Ondřej Krištof during his thesis defend The thesis deals with the application of absorption methods for the separation of
2019-09-27

Night of scientists (Noc vědců 2019)

Last Friday in September was the day of the science in the Czech Republic. Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory participated on the event "Noc vědců" (= Night of Scientists). The event is focused on introducing the current research to the general public. The research was presented across the Czech Republic since 6 p.m. until the midnight. Meanwhile, 1623 visitors came to Technical Museum in