2020-07-16

For students [CZ] – Diplomové práce pro rok 2020/2021

Citlivostní analýza faktorů ovlivňujících sekundární chlazení kontinuálního lití Školitel: Petr Kotrbáček Ochlazování horkých povrchů vodními nebo vodovzdušnými tryskami je proces, který je v technické praxi velice často používán (například při plynulém odlévání ocelí). Do matematických modelů sledovaných procesů je třeba používat realistické okrajové podmínky, jejichž získání je velmi často obtížné a závislé na mnoha parametrech. Objasnění a zobecnění vlivu nejdůležitějších parametrů ostřiku na intenzitu přenosu
2020-07-16

For students [CZ] – Bakalářské práce pro rok 2020/2021

Statistické zpracování naměřených dat polymerních chladičů pro LED čipy Školitel: Jan Komínek Student zpracuje pomocí statistických přístupů sady experimentálně naměřených dat, které popisují teplotní chování polymerních chladičů různých geometrií při různých podmínkách. Jedná se o nově vyvíjené chladiče LED čipů pro automobilovou osvětlovací techniku. Cílem práce bude zjistit statisticky významné parametry, které mají vliv na chladící funkci chladiče. Vývoj matematického modelu pro predikci součinitele přestupu