2020-07-16

For students [CZ] – Diplomové práce pro rok 2020/2021

Citlivostní analýza faktorů ovlivňujících sekundární chlazení kontinuálního lití Školitel: Petr Kotrbáček Ochlazování horkých povrchů vodními nebo vodovzdušnými tryskami je proces, který je v technické praxi velice často používán (například při plynulém odlévání ocelí). Do matematických modelů sledovaných procesů je třeba používat realistické okrajové podmínky, jejichž získání je velmi často obtížné a závislé na mnoha parametrech. Objasnění a zobecnění vlivu nejdůležitějších parametrů ostřiku na intenzitu přenosu
2020-07-16

For students [CZ] – Bakalářské práce pro rok 2020/2021

Statistické zpracování naměřených dat polymerních chladičů pro LED čipy Školitel: Jan Komínek Student zpracuje pomocí statistických přístupů sady experimentálně naměřených dat, které popisují teplotní chování polymerních chladičů různých geometrií při různých podmínkách. Jedná se o nově vyvíjené chladiče LED čipů pro automobilovou osvětlovací techniku. Cílem práce bude zjistit statisticky významné parametry, které mají vliv na chladící funkci chladiče. Vývoj matematického modelu pro predikci součinitele přestupu
2019-03-03

Puzzlehunt ‘Z patra do patra’

Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory participated in the puzzlehunt ‘Z patra do patra’ that was held at Faculty of Mechanical Engineering. All departments at the faculty had the opportunity to prepare the puzzle for the contestants. The highest building of the faculty has 19 floors. Different puzzle was at each floor. Therefore the name of the game can be translated ‘From Floor to Floor’.
2019-03-03

Doors Open Day in Heatlab

Please accept our invitation to the Doors Open Day in Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory. It will be held on February 13 2019. For more information, please see our poster EN, CZ.