Tomáš Luks

luks_4.jpg

Tomáš Luks
Ph.D. student

Ing. Tomáš Luks
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Laboratoř přenosu tepla a proudění
Technická 2896/2
616 69 Brno


Tel.: 541 143 286
Fax: 541 142 224
E-mail: luks@lptap_fme_vutbr_cz

Dr. Tomáš Luks
Brno University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering
Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Tel.: + 420 541 143 286
Fax: + 420 541 142 224
E-mail: luks@lptap_fme_vutbr_cz