Petr Kotrbáček

kotrc.jpg

Petr Kotrbáček
Project engineer

Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Laboratoř přenosu tepla a proudění
Technická 2896/2
616 69 Brno


Tel.: 541 143 290
Fax: 541 142 224
E-mail: kotrbacek@fme_vutbr_cz

Dr. Petr Kotrbáček
Brno University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering
Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Tel.: + 420 541 143 290
Fax: + 420 541 142 224
E-mail: kotrbacek@fme_vutbr_cz