Jaroslav Horský

horsky.jpg

Jaroslav Horský
Professor

prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Laboratoř přenosu tepla a proudění
Technická 2896/2
616 69 Brno


Tel.: 541 143 281
Fax: 541 142 224
E-mail: horsky@fme_vutbr_cz

Prof. Jaroslav Horský
Brno University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering
Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Tel.: + 420 541 143 281
Fax: + 420 541 142 224
E-mail: horsky@fme_vutbr_cz