Vladimír Hrazdil

hrazdil.jpg

Vladimír Hrazdil
Senior researcher

Ing. Vladimír Hrazdil
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Laboratoř přenosu tepla a proudění
Technická 2896/2
616 69 Brno


Tel.: 541 143 121
Fax: 541 142 224
E-mail: hrazdil@fme_vutbr_cz

Dr. Vladimír Hrazdil
Brno University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering
Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Tel.: + 420 541 143 121
Fax: + 420 541 142 224
E-mail: hrazdil@fme_vutbr_cz