Radek Zahradník

zahradnik.jpg

Radek Zahradník
PhD Graduated

Ing. Radek Zahradník
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Laboratoř přenosu tepla a proudění
Technická 2896/2
616 69 Brno


Tel.: 541 143 236
Fax: 541 142 224
E-mail: zahradník@lptap.fme.vutbr.cz (zahradnik@lptap_fme_vutbr_cz)

Dr. Radek Zahradník
Brno University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering
Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Tel.: + 420 541 143 236
Fax: + 420 541 142 224
E-mail: zahradnik@lptap_fme_vutbr_cz