New projects co-financed by EU

  • CZ.1.07/2.3.00/30.0005 - Excellent teams - Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, www.excelence.ro.vutbr.cz 
  • NETME Centre - New Technologies for Mechanical Engineering, CZ.1.05/2.1.00/01.0002, 5/2009 - 12/2013, http://www.netme.cz
  • NETME Working – inovace a transfer pro strojní praxi, CZ.1.07/2.4.00/31.0046, co-financed by EU, 2/2012 - 1/2014, http://opvk24.heatlab.fme.vutbr.cz
  • HEATEAM - Multidisciplinární tým pro výzkum a aplikace tepelných procesů, CZ.1.07/2.3.00/20.0188, co-financed by EU, 6/2012- 5/2015, http://opvk23.heatlab.fme.vutbr.cz