Editace posledního řádku paty

Následující informace prošly samostatným mailem

ad 3. Upravit spodnú časť patičky tak, aby sa neupravovala v šablóne, ale v článku, zmeniť odkaz na mail stuff: https://lptp.fme.vutbr.cz/owa:

Můj názor při „školení“ byl: 
poslední řádek nám zpřístupnit. Důvodem je jednak chybný odkaz Mail Staff. Správně má odkazovat na https://lptp.fme.vutbr.cz/owa

Rovněž odkaz sám na sebe www.heatlab.cz mi nepřipadá moc chytrý. Očekávám tedy, že v budoucnu vzniknou požadavky na změnu. Proto mě napadlo, začlenit tento řádek do námi editovatelné paty, případně do druhé (další) paty. Automatickou aktualizaci Copyright klidně oželím.

V každém případě potřebujeme ihned opravit Mail Staff  na správný Mail Staff
Pokud tento link opravíte, můžete ticket 36032 uzavřít. Jak nejrozumněji zpřístupnit poslední řádek můžeme nechat na podrobnější anlýzu. Není pro nás přístupný přímo jeho „zdroják“ ?

Následující datum je aktuální, nebo datum poslední editace? Moc by se mi líbil údaj včetně času (posední editace).