Contact

Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory

Faculty of Mechanical Engineering
Brno University of Technology
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Phone +420 541 143 246
heatlab@fme_vutbr_cz
GPS: 49.225277, 16.575265 (Access details)
www.heatlab.cz , future.heatlab.cz

Laboratoř přenosu tepla a proudění

Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno


Tel. 541 143 246
heatlab@fme_vutbr_cz
GPS: 49.225277, 16.575265
www.heatlab.cz , future.heatlab.cz